Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Škrdlovicích.

Atraktivní součástí bohatého víkendového programu tradiční „Zlaté hole“ ČSSI je už po řadu let poznávání lokálních zajímavostí v okolí hotelu Horník u rybníka Sykovec na Vysočině. Tentokrát zvolili vynikající garanti dva krásné, mírně vzdálenější objekty: sklárny prof. Svobody v Karlově a kapli sv. Cyrila a Metoděje v sousedních Škrdlovicích. Ve sklárnách provázel prof. Svoboda, ve Škrdlovicích prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc,. projektant  kaple a tradiční účastník Zlaté hole.

Číst dál...

Realizace opravy mostu "estakády Hapalova" v Brně Řečkovicích

Mosty přes ulici Hapalovu byly uvedeny do provozu v roce 1982 na silnici I/43, která je hlavním tahem z Brna na sever. V průběhu užívání se projevovaly závady, které byly impulsem pro tehdejšího správce - Brněnské komunikace pro zadání projektové dokumentace na opravu mostů firmě Hustý & Stránský a partneři.

Číst dál...

Moravská krajina na seznamu UNESCO

Lepšího propagátora a nadšenějšího informátora než svého děkana  -  doc. Petra Kučeru  -  by lednická zahradní fakulta brněnské Mendelovy univerzity těžko hledala. Kdo z nás by v lednicko-valtickém areálu, vynořujícím se z ranních mlh, viděl nad čtyřmi rybníky antické víly v průsvitných řízách, svádějící urostlé mladé muže ke svým hrám? Kdo z nás by si v osvětených oknech valtického zámku při západech slunce dovedl představit vznášející se sídla starodávných itlaských hrdinů? Kdo z nás ví, že tato poslední severská výspa slunného jihu na Moravě byla po sedm století v majetku jednoho vlastníka  -  rodu Lichtensteinů?

Číst dál...

Zahájení nejvýznamnější stavby na velkém městském okruhu v Brně - mimoúrovňové křížení ulice Hlinky se silnicí I/42 v Pisárkách.

Koncem roku 2003 byla slavnostně zahájena jedna z nejvýznamnějších staveb na území města Brna, která se hledáním nejvýhodnější varianty připravovala několik let. Tato stavba navazuje na již zprovozněné tunely a křižovatku Pražské radiály. Přípravou stavby byly Statutárním městem Brnem pověřeny Brněnské komunikace a.s.. Investorskou činnost zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Brno. Projektovou dokumentaci vyhotovila projekční kancelář PK Osendorf s.r.o. a zhotovitelem stavby je "Sdružení MÚK Hlinky" tj. Skanska DS a.s. a ŽS Brno a.s.

Číst dál...

Tři kroky do tichomořského ráje

Tři kroky do tichomořského ráje se rozhodly udělat sesterské pobočky ČKAIT a ČSSI z Brna a Hradce Králové při svatováclavské exkurzi do Berlína se zastavením v Drážďanech.

Ten první krok vedl do severních Čech, kde dálnice D 8, proslavená trvalými potyčkami se zelenými odpůrci, přechází dvěma tunely a několika velkými mosty (pro urychlení stavby má jeden dokonce společnou mostovku pro oba pruhy na středních pilířích) masiv Krušných hor. Osvěžujícím prvkem na trase dálnice je hraniční most nad ní, který projektoval náš kolega Antonín Pechal (stavbu zajišťovala firma FIRESTA). Ten silniční má tvar hřbetu dvouhrbého velblouda, lávka pro pěší zase vypadá jako protáhlá ležatá osmička s bříšky nad podporami a krčkem nad prostředkem dálnice

Číst dál...

Rekonstrukce mostu v km 223,510 trati Suchdol nad Odrou - Polom

Píše se rok 2000 a pokud nyní někdo začne psát o ničivých povodních na Moravě z července 1997 , připadne to mnohým jako návrat do dávné a raději zapomenuté historie. A přesto až na konci loňského roku byly dokončeny práce na některých mostních objektech, které byly zničeny touto živelnou pohromou.

Číst dál...