Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Pokus o objektivní pohled na stavbu rychlostní komunikace R-43

Z historie projektu.

Úvod k této problematice v minulém čísle měla za účel probudit zájem širší veřejnosti a podat jí základní informace. Pro bližší seznámení je dobré podívat se po původním účelu tohoto projektu a jeho dnešním významu. Je též nezbytné na dostupných mapkách ukázat trasu této komunikace v okolí Brna.

Číst dál...

Ještě k alternativním zdrojům energie

Vracím se k článku kolegy Ing. Richarda Ježka publikovaném v číslech 2 a 3 "Zpravodaje " loňského roku . Autor v nich v podstatě vyčerpávajícím způsobem informoval o široké škále současně známých a v omezené míře prakticky využívaných zdrojů tzv. " alternativní" energie. Rovněž nastínil i problémy a meze, které především v našich klimatických podmínkách jejich efektivní využití limitují.

Číst dál...