Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Odborná exkurze "Výstavba tramvajové trati v Pisárkách" Napsal Super User 67
Klub seniorů Napsal Radmila Valtrová 4376