Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Tři kroky do tichomořského ráje

Tři kroky do tichomořského ráje se rozhodly udělat sesterské pobočky ČKAIT a ČSSI z Brna a Hradce Králové při svatováclavské exkurzi do Berlína se zastavením v Drážďanech.

Ten první krok vedl do severních Čech, kde dálnice D 8, proslavená trvalými potyčkami se zelenými odpůrci, přechází dvěma tunely a několika velkými mosty (pro urychlení stavby má jeden dokonce společnou mostovku pro oba pruhy na středních pilířích) masiv Krušných hor. Osvěžujícím prvkem na trase dálnice je hraniční most nad ní, který projektoval náš kolega Antonín Pechal (stavbu zajišťovala firma FIRESTA). Ten silniční má tvar hřbetu dvouhrbého velblouda, lávka pro pěší zase vypadá jako protáhlá ležatá osmička s bříšky nad podporami a krčkem nad prostředkem dálnice

Je to kraj opuštěný od odsunutých sudetoněmeckých obyvatel, po nichž zůstaly většinou jen zbytky základů jejich horských chaloupek, ale pokud se jich ujali chalupáři, našli zde nádherné prostředí pro rekreaci v létě i v zimě. Méně je už známo, že hned pod krušnohorskými svahy, kousek od krajského města, se před 200 lety odehrála malá "bitva tří císařů", jejichž pomníčky zde stojí dodnes.

Druhým krokem byl Berlín s novým hlavním nádražím (dříve zvaným Lehrter Bahnhof) dokončeným letos v létě. Jeho vysoké zasklené budovy a haly, v nichž ovšem nejsou jen železniční provozy, ale široké galerie se spoustou obchodů, restaurací a služeb včetně hotelu, se vhodně snoubí s nedalekými novými vládními budovami a historickým Reichstagem, nad kterým se klene zasklená kopule přístupná až po vrchol po vnitřních spirálových chodnících. Odtud je krásný pohled na celý Berlín.

Ačkoliv je nové nádraží gigant, dnes se zdá menší než při našich minulých návštěvách, protože většina prostorů je už ukryta pod zemí. Nás Brňáky, kteří stojíme před podobným úkolem postavit nové nádraží, zajímaly tyto údaje: i když je Německo 8 x větší než ČR a Berlín 8 x větší než Brno, stačí mu jen 12 železničních kolejí, z nichž 8 vede v podzemí od severu k jihu (vedle 2 kolejí U-Bahnu v samostatném tunelu) a 4 koleje (v souběhu se 2 kolejemi S-Bahnu) od západu k východu, které po celé délce vedou na ocelových mostech nad ulicemi Berlína. Frekvence vlaků je ovšem vysoká: 8-10 minut u železničních a 3 minuty u S- a U-Bahnu. Nádraží leží v těsné blízkosti městské dopravní tepny B 96, je v něm ve 3 podlažích parkoviště pro 800 osobních aut, ale parkovací místa v úrovni stávajících komunikací jsou vyhrazena jen pro taxi. Nadzemní nádraží západovýchodního směru se 6 kolejemi je zaklenuto halou v délce 320 m a poloměr vnitřní koleje je 350 m. Není nutno podotýkat, že těchto celkem 16 kolejí uprostřed města stačí pro třímilionové město i pro spojení dálkovými vlaky se všemi evropskými velkoměsty. Proto nás potěšilo sdělení, že nové brněnské nádraží má sloužit nejen pro železniční dopravu, ale i pro rozvoj celého města. Je jen otázkou, zda nové gigantické nádraží se 16 kolejemi v odsunuté poloze od středu města je pro tento účel to pravé ořechové.

Z dalších doprovodných akcí (projížďka po Sprévě, prohlídka historických staveb a parků v Postupimi, návštěva muzea starověkých staveb Pergamon a dalších) byl jistě nejpůsobivější pohled na rozsáhlé náměstí v těsné blízkosti Brandenburské brány - symbolu němectví - zaplněné tmavěšedými položenými kvádry ve vyrovnaných řadách bez jediného nápisu nebo sochy a zvedající se pozvolně z úrovně přilehlých chodníků směrem ke středu plochy až do výšky přesahující procházející lidi v uličkách mezi nimi. Tísnivý pocit marnosti, děsivé svědectví bezmoci a utrpení čtyř milionů Židů a jiných nevinných občanů z porobených zemí včetně žen a dětí ve 2.světové válce, kteří nazí v zástupech pochodovali bez přestání do plynových komor a z nich, udušeni v několika minutách ve smrtelných křečích Cykolem B, byli rovnou vhazováni do spalovacích pecí, které ve dne v noci chrlily nasládlý zápach po celé okolní krajině - - - - to je muzeum holocaustu, hrůzná obžaloba nacismu .

Třetí krok nás přivedl rovnou do tropického ráje. Do obrovské zasklené haly v odlehlých lesích 100 km pod Berlínem, kterou vybudovala sovětská armáda snad pro vývoj vojenských vzducholodí (proto velikost 600x110 m a úctyhodné výšky 109 m, tj. 10 fotbalových hřišť) umístil loňského roku bohatý podnikatel (za 2,5 mld Kč) dvě skutečné ukázky tichomořských ostrovů s písečnými plážemi na březích palmových pralesů a s ostrůvky, na nichž jsou pravé chatrče domorodců i s vybavením. Tento ráj je otevřen 24 hodin denně po celý rok a za 23,50 EURO v něm můžete strávit celý den, týden nebo rok. Dostanete náramek s počítačovým čipem, který Vám otevře Vaši skříňku, do které uložíte všechny své pozemské svršky i starosti a jen v plavkách s ručníkem se oddáte blaženému životu. Můžete se vyřádit v přírodním mořském zálivu (voda 28ˇC) nebo v laguně (31ˇC) pod vodopády, ve vřídly, projet hororové skluzavky ve skalách (byl jsem bohužel asi jediný, který se do nich odvážil), nebo se jen tak povalovat na prohřátých plážích z pravého mořského písku či na stovkách lehátek, projít se po cestičkách v tropické džungli (je jich 1 km a všechny rostliny, keře a stromy jsou pojmenovány), a když dostanete hlad nebo žízeň, lehce ji ukojit v bambusových stáncích a přístřešcích, samozřejmě za zvuků havajských melodií. Ke spánku ve vyhřátém vzduchu (25ˇC) pod žhavým sluncem (v létě přírodním, v zimě umělém) Vám postačí osuška, pro zdraví poslouží sauny, masáže a tance krásek z ostrova Bali. O placení se nemusíte starat, Váš kouzelný náramek má dostatečnou kapacitu všechny výdaje pokrýt (do odchodu z ráje).

Ani se nám nechtělo do autobusu, který se cestou domů zastavil v Drážďanech. Slavný, po kobercovém náletu v únoru 1945 zcela zbořený chrám Frauenkirche již povstal z trosek v plné kráse a plný hudby světových koncertů. Kdyby nebyly jeho sutiny po 40 let rozebírány, mohlo být tmavých pískovcových kvádrů na jeho kopuli a stěnách mnohem víc (na světležlutých plochách jasně vynikají jen sem tam na původních místech, které jim našel počítač podle jejich přesných rozměrů).

Poslední krůček byl už jen domů. Poznali jsme na vlastní kůži, že Krušné hory jsou skutečným předělem počasí. Z jasného a teplého na německé straně jsme se na jejich hřebeni ponořili do mlhy a mrholení na straně naší, takže jsme skoro ani nezahlédli "děvčata" čekající podél této erotické silnice. Trochu nám to vynahradil náš bodrý průvodce z Prahy, který si - jak přiznal - už od přirození plete pravou a levou stranu, a také ochotný řidič, který nám poskytl ve večerní jízdě z Prahy do Brna doprovod přiléhavého filmu "Účastníci zájezdu".