Filtry

Zveme Vás na komentovanou prohlídku, kterou pořádá Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve

...

My stavaři můžeme být na svou profesi hrdi  -  historie našeho Vysokého učení technického začínala

...

Exkurze do historie brněnské Stavební fakulty Vysokého učení technického

ÚVOD

Tradice pořádání světových silničních kongresů byla zahájena v roce 1909 na ustavujícím kongresu

...

Český svaz stavebních inženýrů oslavil desáté výročí znovuobnovení své činnosti slavnostním

...

V sobotu 9. prosince 2000 uspořádala pobočka ČSSI Brno předvánoční zájezd do Bratislavy. Zájezdu se

...

Ve dnech 12 až 14 ledna 2001 uspořádala brněnská pobočka našeho svazu již 27 tradiční ročník

...
V sobotu dne 25.srpna 2001 byl uspořádán na dvorcích firmy FINO-Club v Modřicích tenisový turnaj...