Atraktivní součástí bohatého víkendového programu tradiční „Zlaté hole“ ČSSI je už po řadu let poznávání lokálních zajímavostí v okolí hotelu Horník u rybníka Sykovec na Vysočině. Tentokrát zvolili vynikající garanti dva krásné, mírně vzdálenější objekty: sklárny prof. Svobody v Karlově a kapli sv. Cyrila a Metoděje v sousedních Škrdlovicích. Ve sklárnách provázel prof. Svoboda, ve Škrdlovicích prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka CSc,. projektant  kaple a tradiční účastník Zlaté hole.

Kaple slovanských věrozvěstů a patronů Moravy o kapacitě asi 70 sedících byla vyprojektována v letech 1993-4, vysvěcena 1998, ale stavbě předcházela nadšená iniciativa místních farníků. Ve Škrdlovicích byla jen kaplička -  zvonička. Byl zakoupen pozemek na prostorné travnaté návsi a projektem pověřen Mojmír Kyselka, autor dvou realizovaných kostelíků i několika rekonstrukcí. Na první poradě s farníky se zeptal, komu bude kaple zasvěcena. Neměli ujasněno. Proto projektant navrhl svaté bratry a místní plně souhlasili. Škrdlovice jsou hraniční obcí Moravy, šly tudy staré cesty do Čech, kráčeli tudy učedníci a jistě je výhodné, že po státním svátku sv. Cyrila a Metoděje následuje další – M. Jana Husa, kdy hodové veselí může doznívat.

Projekt kaple byl ovlivněn četnými barokními stavbami na Žďársku, kde působil geniální architekt Jan Blažej Santini a to ve slohu symbolizmu. Jeho stavby – v čele s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO), ale i další nesou ve svém půdorysu i prostoru znaky zasvěcení, ale i ctností a duchovní funkce. Mojmír Kyselka, aniž by použil jakékoliv barokní tvary, byl Santinim inspirován:  Půdorys kaple navrhl jako otevřenou knihu s listy – cihelnými  pilíři a stropními trámy a mezerami – vitrážovými okny s obloukovým presbytářem – hřbetem knihy. V průčelní hmotě se však kniha zvedá křivkovitým  železobetonovým věncem nad okny tak, aby vyzvedla dvě symetrické věžičky – bratry nesoucí velký dvou ramenný kříž, jehož ramena jsou zakončena velkými zlatovými kruhy hutního skla, které při západu slunce září. To přináší dynamické vzepjetí. Interiér kaple je prostý – dřevěný obětní stůl a kříž (které chce autor nahradit skleněnými) a dvě vitrážová okénka v presbytáři s písmeny C a M. Velmi kvalitně jsou provedeny dřevěné lavice, ale nejlépe působí převážně modré abstraktní vitráže vertikálních oken.  Zasněžená prostorná  náves, doplněná barokizujícími, ale betonovými  plastikami místního umělce s kaplí v čele působila velmi příznivě a účastníci „hole“ to dosti ocenili. Pro další „Zlaté hole“ se jistě v okolí najdou další zajímavosti.

 

Mojmír Kyselka, únor 2016.