Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


2022

Zpravodaj 1-2022

Zpravodaj 2-2022

Zpravodaj 3-2022

Zpravodaj 4-2022