ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ OBLASTNÍ POBOČKA BRNO, Z.S.
VE SPOLUPRÁCI S 
ČESKOU KOMOROU AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
pořádá

ODBORNOU KONFERENCI „ZAJÍMAVÉ STAVBY“

Termín:                     9. listopadu 2023 v 16,00 hod
Místo konání:          VUT Brno, Veveří 95, Fakulta stavební, místnost A138 v přízemí
Program:
1. Odborná přednáška - Ing. Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o.
Rekonstrukce a přestavby mostů
- Zkušenosti se sanacemi zděných a betonových silničních mostních konstrukcí, a to jak spodních staveb tak nosných konstrukcí.
- Základní sanační metody včetně demolice a plné náhrady původní konstrukce v případech, že jsou vyčerpány všechny možné opravné metody – příklady.
- Speciální přístupy k památkově chráněným objektům či případy okamžitých zásahů v havarijním režimu

2. Výroční členská schůze OP ČSSI Brno
Činnost OP ČSSI Brno v roce 2022
3. Společná večeře
Společná večeře je zajištěna v restauraci Rybkova 1

Na konferenci, volební členskou schůzi a večeři se prosím hlaste na e-mail: cssi@volny.cz případně na tel: 732 614 187
do 2. 11. 2023!!!
Přihláška je závazná.
Srdečně Vás zve předseda OP ČSSI pan Ing. Jiří Skyva