Český svaz stavebních inženýrů oslavil desáté výročí znovuobnovení své činnosti slavnostním sjezdem, který se konal dne 20. listopadu 1999 v Rudolfově galerii Pražského Hradu. Překrásné prostředí Rudolfovy galerie vytvořilo důstojný rámec celého sjezdu.

Program sjezdu byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne proběhla slavnostní část, odpoledne pracovní část. Sjezdu se zúčastnili významní představitelé našeho politického, hospodářského, vědeckého a spolkového života z domova i ze zahraničí, kteří pozdravili účastníky sjezdu a přednesli svá blahopřání.

K desátému výročí obnovení činnosti Českého svazu stavebních inženýrů byla vydána pamětní medaile, jež byla udělena třem našim kolegům, kteří se zasloužili o vznik, obnovení a uznání svazu. In memoriam byla medaile udělena Ing. Paříkovi za zásluhy o založení ČSSI v roce 1968, Ing. Ivo Bajerovi za jeho obnovení v roce 1989 a Ing. Josefu Machovi za dlouholetou tvůrčí činnost.

Odpolední zasedání mělo pracovní charakter. Protože se jednalo o sjezd, při němž proběhla volba do vrcholných orgánů ČSSI, byly zvoleny příslušné komise a schváleny navržené změny ve stanovách ČSSI. Dle pozměněných stanov byl volen prezident, dva viceprezidenti a revizní komise. Prezidentem ČSSI byl zvolen Ing. Miloslav Pavlík, CSc., a viceprezidenty byli zvoleni Ing. Jiří Kuchynka z Brna a Ing. Svatopluk Zídek z Karlových Varů.