V sobotu 9. prosince 2000 uspořádala pobočka ČSSI Brno předvánoční zájezd do Bratislavy. Zájezdu se zúčastnilo 46 účastníků.

V době od 9.00 hodin do 12.00 hodin nás městem provázel zástupce útvaru hlavního architekta Bratislavy. Velkou část Bratislavy jsme projeli autobusem s odborným výkladem. Jednalo se o budovy státního divadla, banky, hotely aj. Ze Slavína jsme měli nádherný pohled na celou Bratislavu.

Od 13.00 hodin byl volný program, kde si účastníci prohlédli vánoční trhy a staré uličky města.

Na zpáteční cestě jsme si zazpívali koledy ve vinném sklepě . K dobré náladě zde přispěli především Ing. Smekal a Ing. Menšík, kteří měli s sebou hudební nástroje.