Ve dnech 12 až 14 ledna 2001 uspořádala brněnská pobočka našeho svazu již 27 tradiční ročník "Zlatá Hůl",která je sportovně-společenským setkáním našich členů milujících zimní přírodu a lyžařský sport.

Letošní setkání,kterého se zúčastnilo celkem 35našich členů a rodinných příslušníků,bylo organizováno na Českomoravské vysočině u rybníka Sykovec na Novo-městsku v hotelu Horník-ASKINO,který provozují mladí manželé Trnkovi.

Tito svůj hotel vedou vzorně na vysoké úrovni a přitom se věnují chovu tažných psů,které zapřahají do saních spřežení ,se kterými se zúčastňují soutěží na evropské úrovni.

Naše setkání využilo sportovně krásně upravených lyžařských , běžeckých tratí,které nás ve velmi příjemném slunném počasí provedli kouzelnou vrchovinou Novoměstska.

Společensky bylo setkání velmi úspěšné díky vysoké kultůrní úrovni účastníků, kteří se svými písněmi a soutěžemi sblížili s výhledem na příští setkání v lednu roku 2002 , které budou připravovat manželé Klajmonovi.

Výbor naší pobočky všem účastníkům děkuje za jejich účast a všechny Vás zve za rok,na 28 setkání"Zlatá Hůl" v roce 2002.