V sobotu dne 25.srpna 2001 byl uspořádán na dvorcích firmy FINO-Club v Modřicích tenisový turnaj ve čtyřhrách o putovní pohár ČSSI Brno.
Tohoto prvního ročníku se zúčastnilo šest dvojic, z nichž byla nejúspěšnější dvojice Ing.Haluza-p.Machač, kteří putovní pohár převzali do úschovy do příštího ročníku.
Do posledního úderu nebylo jasno, která z dvojic bude na kterém místě a tak zápasy zvedly ze židlí i nehráče, kteří fandili a povzbuzovali.
V příjemném prostředí, které ještě hudebně doplnil náš známý kytarista a zpěvák Ing.František Menšík, prožilo asi třicet našich členů a jejich přátel-hostů příjemné odpoledne, plné vtipů a dobré nálady.
Věříme, že na příštím ročníku turnaje v roce 2002, který ale uspořádáme okolo poloviny září, již bude soutěžit více dvojic a že odpolední “zastaveníčko” opět prožijeme v pohodě a s úsměvem, což je nakonec náš cíl a smysl.