Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Search

30.5.2013


28-DSCF7587

29-DSCF7588

30-DSCF7589

31-DSCF7590

32-DSCF7591

33-DSCF7592

34-DSCF7593

35-DSCF7594

36-DSCF7595