Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Search

30.5.2013


19-DSCF7578

20-DSCF7579

21-DSCF7580

22-DSCF7581

23-DSCF7582

24-DSCF7583

25-DSCF7584

26-DSCF7585

27-DSCF7586