Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


AZ Tower před kolaudací

01-DSCF7476

02-DSCF7477

03-DSCF7478

04-DSCF7479

05-DSCF7480

06-DSCF7481

07-DSCF7482

08-DSCF7483

09-DSCF7484

10-DSCF7485

11-DSCF7486

12-DSCF7487

13-DSCF7488

14-DSCF7492

15-DSCF7493

16-DSCF7494

18-DSCF7496

19-DSCF7497

20-DSCF7498

21-DSCF7499

22-DSCF7500

23-DSCF7502