Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Search

Exkuzre na nejvyšší budovu v české republice 23.4.2013


01-DSCF7476

02-DSCF7477

03-DSCF7478

04-DSCF7479

05-DSCF7480

06-DSCF7481

07-DSCF7482

08-DSCF7483

09-DSCF7484