Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Exkurze na stavbu AZ Tower

01-DSCF7164

02-DSCF7165

03-DSCF7166

04-DSCF7167

05-DSCF7168

06-DSCF7169

07-DSCF7170

08-DSCF7171

09-DSCF7172

10-DSCF7173

11-DSCF7174

12-DSCF7175

13-DSCF7176

14-DSCF7177

15-DSCF7178

16-DSCF7179

17-DSCF7180

18-DSCF7181