Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Exkurze do Moravského Zemského archivu

01-DSCF7392

02-DSCF7393

03-DSCF7394

04-DSCF7395

05-DSCF7396

06-DSCF7397

07-DSCF7398

08-DSCF7399

09-DSCF7400

10-DSCF7401

11-DSCF7402

12-DSCF7403

13-DSCF7404

14-DSCF7405

15-DSCF7406

16-DSCF7407

17-DSCF7408

18-DSCF7409

19-DSCF7410

20-DSCF7412

21-DSCF7413

22-DSCF7414

23-DSCF7415

24-DSCF7416

25-DSCF7417

26-DSCF7418

27-DSCF7419

28-DSCF7420

29-DSCF7421

30-DSCF7422

31-DSCF7423

32-DSCF7424

33-DSCF7425

34-DSCF7426

35-DSCF7427

36-DSCF7428

37-DSCF7429

38-DSCF7430

39-DSCF7431