Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.DSCF9537

DSCF9538

DSCF9539

DSCF9540

DSCF9541

DSCF7158

DSCF9542

DSCF9544

DSCF9545