Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.DSCF9553

DSCF9554

DSCF9556

DSCF9557

DSCF9558

DSCF9559

DSCF9560

DSCF9562

DSCF9565