Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.DSCF9547

DSCF9549

DSCF7154

DSCF7147

DSCF7148

DSCF7149

DSCF7152

DSCF7155

DSCF9550