Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.DSCF7146

DSCF9524

DSCF9526

DSCF9530

DSCF9531

DSCF9533

DSCF9534

DSCF9535

DSCF9536