Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Exkuzze Dlouhé stráně

DSCF7146

DSCF9524

DSCF9526

DSCF9530

DSCF9531

DSCF9533

DSCF9534

DSCF9535

DSCF9536

DSCF9537

DSCF9538

DSCF9539

DSCF9540

DSCF9541

DSCF7158

DSCF9542

DSCF9544

DSCF9545

DSCF9547

DSCF9549

DSCF7154

DSCF7147

DSCF7148

DSCF7149

DSCF7152

DSCF7155

DSCF9550

DSCF9553

DSCF9554

DSCF9556

DSCF9557

DSCF9558

DSCF9559

DSCF9560

DSCF9562

DSCF9565

DSCF9568

DSCF9569

DSCF9578

DSCF9579

DSCF9581