Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Klub seniorů

se pravidelně schází vždy první čtvrtek v měsíci v restauraci „U Dřeváka“, Dřevařská 22, Brno v 16.30 hodin.

 

Všechny Vás srdečně zveme

Ing.Jaroslav Pohl