Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové občanské sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů působících ve výstavbě v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.


Zpravodaj

Zpravodaj

2018

Zpravodaj 1-2018

Zpravodaj 2-2018

 

2017

Zpravodaj 1-2017

Zpravodaj 2-2017

Zpravodaj 3-2017

Zpravodaj 4-2017

2016

Zpravodaj 1-2016

Zpravodaj 2-2016

Zpravodaj 3-2016

Zpravodaj 4-2016

2015

Zpravodaj 1-2015

Zpravodaj 2-2015

Zpravodaj 3-2015

Zpravodaj 4-2015

2014

Zpravodaj 1-2014 

Zpravodaj 2-2014 

Zpravodaj 3-2014

Zpravodaj 4-2014

2013

Zpravodaj 1-2013

Zpravodaj 2-2013

Zpravodaj 3-2013

 

2012

Zpravodaj 4-2012